Međukultura


Međukultura je način proizvodnje klasičnih kultura između redova nasada Paulownie.

Koja je korist međukulture?

Prije svega upotrebljivost tla, što nije beznačajno u zemljama gdje je poljoprivredno zemljište rijetko ili gde je velika gustoga naseljenosti.
U Kini i drugim zemljama gdje je međukultura klasičan poljoprivredni način uzgajanja, ustanovilo se da drveće Paulownie stvara povoljnu mikroklimu za usjeve koji se nalaze na toj parceli, i to u smislu smanjenja temperature i povoljne vlažnosti, pogotovo u vrijeme sušnih godina. Paulownia crpi iz dubina potrebnu vlagu za sebe i njome zaštićene kulture.
Dokazano je da je u takvim uvjetima temperatura niža do 1,2 C tijekom dana.
Također, Paulownia pomaže u slučaju prirodnih nepogoda kao što su oluje, topli vjetrovi, tuča, rani i kasni mrazevi.
Kod nas se međukultura prakticira u dva slučaja:
Ako je planirani nasad na izuzetno plodnoj zemlji ili da bi se novi nasad zaštitio od korova.
Lišće i cvijeće Paulownie je bogato dušikom (4%) koji se vraća ciklično u tlo i samim time obogaćuje bez dodatnih troškova tu istu zemlju.